E-hulp
Contact

FAQ

Hoe kan ik uitleggen welke zorg ik nodig heb?
Via het contactformulier kun je zelf de aanvraag doen. Je ouders/voogd of de gemeenteconsulent kan dit ook doen voor jou.  Beschrijf kort je hulpvraag en noteer de gegevens waarop je te bereiken bent. Wij nemen z.s.m. contact op.
Hoe snel kan ik hulp krijgen?
Afhankelijk van de indicatie (via de gemeente) en/of aanwezigheid van een PGB (persoonsgebonden budget) kan hulp in de regel snel worden geboden. Uiteraard nemen we wel de tijd voor een zorgvuldige intake, om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Wat is het verschil tussen ‘coaching’ en ‘begeleiding’?
Feitelijk gezien is coaching de Engelse vertaling van begeleiding. Het verschil zit in de duur, coaching is meestal kortgericht vandaar dat we ook spreken over sessies. Begeleiding is meestal langdurig(er) en bevat meerdere doelen. We bieden meerdere vormen van coaching aan, deze kunnen ook ingezet worden tijdens begeleiding. Sommige doelen vragen meer aandacht en dat kan prima met gerichte sessies.
Werken jullie met doelen?
Ja, wij werken met doelen die samen met de hulpvrager(s) worden opgesteld. Deze formuleren wij in een begeleidingsplan en houden dit elk contact bij. Deze evalueren wij en waar nodig stellen wij de doelen bij. Evaluaties worden vastgelegd en komen in jouw persoonlijke dossier.
Zijn mijn persoonsgegevens veilig?
Elk dossier is afgeschermd, wij werken met o.a. ZilliZ om deze gegevens goed af te kunnen schermen. Contacten met o.a. huisarts, gemeente of andere instantie gebeuren altijd in overleg en met jouw goedkeuring. Wij gebruiken een beveiligde mailomgeving (ZIVVER) in communicatie met derden. Wij communiceren met collega’s via een beveiligde APP omgeving (SILLO). Dit vinden wij belangrijk.
Wat is jullie doelgroep?
Wij werken met (jong) volwassenen, variërend in de leeftijd van 18 tot 60 jaar.  De meeste expertise ligt in begeleiding van deelnemers met psychosociale en/of een combinatie met andersoortige problematiek. Onze kracht is dat wij uitgaan van de MENS en niet (slechts) de diagnose.

Enkele kernwoorden: ADHD/McDD/ADD/PTSS/ASS, LVB, bipolaire/angst/dwangstoornis.

Wie kan geen hulp aanvragen?
Iedereen kan hulp aanvragen. Door intensieve samenwerking met Coöperatie Zorgondernemers Twente, kunnen wij prima meedenken en een passende hulpverlener aan jou voorstellen. Problematiek gerelateerd aan b.v. NAH, (ernstige) verslaving, dementie, verstandelijke beperking worden doorverwezen naar een van onze samenwerkende collega’s.
Jullie geven ook trainingen, workshops & coaching?
Dat klopt, in ons multifunctionele gebouw geven wij groepsgewijs trainingen. Zelfstandigheidstraining, sociale vaardigheidstraining, leren koken, weerbaar worden, sollicitatietraining aan (jong) volwassenen. Daarnaast zijn er themagerichte workshops of lezingen voor een bredere doelgroep. Trainingen en observaties (gericht op professionals) kunnen ook in de eigen omgeving plaatsvinden.
Welke trainingen/coaching bieden jullie aan voor professionals?
Dit is divers en gericht op de hulpvraag die er ligt. In veel gevallen lopen professionals/teams vast in hun huidige werkwijze óf willen graag dat er iemand meekijkt of wat ze doen nog het juiste is. We zien regelmatig dat hulpverleners verzanden in wet- en regelgeving, werkklimaat (lees: druk) en steeds verder afstaan van het ‘gevoel’ én dus ook van de hulpvrager. We gaan ‘back to basic’ en kijken welke aanpassingen wenselijk (kunnen) zijn.
Wat is de coöperatie Zorgondernemers Twente?

Dit zijn kleine zorgondernemers die hun krachten én expertise hebben gebundeld. Wij zijn hier onderdeel van en vanaf het begin erg actief. Wij hechten waarde aan korte lijnen, bundelen van expertise, samenwerking in problematiek-overstijgende hulpverlening. De coöperatie faciliteert in administratie, kwaliteitsbewaking, aanbesteding en gerichte hulpverlening (maatwerk). Ben jij ZZP-er of kleinschalige ondernemer in de zorg? Ontdek de mogelijkheden van de coöperatie! www.zorgondernemers-twente.nl

Ik heb ook een vraag, waar kan ik deze stellen?
Vragen en/of opmerkingen kunnen via ons contactformulier. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Anoniem

Elvi heeft geen inzicht en/of belang bij IP-adressen waardoor anoniem chatten gewaarborgd wordt. Chat is niet bedoeld voor acute en/of suïcidale dreiging waarbij actie vereist is. Elvi zorg en ondersteuning kan en zal niet handelen, meer dan tips en advies door (vrijblijvende) chat, in acute en levensbedreigende situaties. Elvi zorg en ondersteuning biedt deze service aan, zonder bindende verantwoordelijkheden en/of handelen hieromtrent.
Spelregels

Deze chat is een extra en gratis service van Elvi, voor jou! Onze hulpverleners gaan met respect om met jou en hetgeen jij wilt delen en/of vragen over hebt. We staan voor alle vragen open, niets is gek of raar. We staan klaar voor jouw vragen; wij zijn er dus niet voor om informatie over ons eigen leven te delen. We hebben respect voor jou en vragen dit ook van jou om voor ons te hebben. Hieronder staat een aantal ‘spelregels’ voor de chat. Onze hulpverleners gaan er vanuit dat jij die respecteert, mocht dit niet zo zijn, zullen zij het gesprek beëindigen.

 • Deze chat heeft een functie en is niet bedoeld om gezellig te chatten, hiervoor verwijzen wij jou graag door naar chatboxen die hiervoor wel bedoeld zijn.
 • Schelden en grof taalgebruik richting hulpverlening waarderen wij niet.
 • Drukte kan ervoor zorgen dat antwoord even op zich laat wachten. Hiervoor vragen wij jouw begrip.
 • Alle vragen over Elvi (organisatie) kun je stellen via ons contactformulier. Onze hulpverleners zullen en kunnen hier via de chat geen antwoord op geven.
 • Alle tips en adviezen zijn bedoeld als ondersteuning en niet bedoeld ter discussie. De chat is niet geschikt voor langdurige hulpverlening, deze kun je aanvragen via ons contactformulier.
 • De chat is niet geschikt voor suïcidedreiging, acute (levens-) bedreigende situaties, hiervoor zijn telefoonnummers 113 en 112 beschikbaar.
 • Het is te allen tijde aan de hulpverlener van dienst, het chatgesprek te beoordelen en te beëindigen. Het blokkeren van IP- adressen is vanwege privacy en anonimiteit niet mogelijk. Wees je bewust dat misbruik door jou, andere chatters kan belemmeren hun verhaal kwijt te kunnen!
 • De chat is voor iedereen beschikbaar. Wees je bewust dat voortvloeiende hulpverlening, indien gewenst slechts in de regio Achterhoek/Twente realiseerbaar is. Uiteraard is een informatieve doorverwijzing in elke regio in Nederland mogelijk!
Verschillende vormen hulpverlening met honden

Er zijn verschillende vormen van hulpverlening met een hond. Als de inzet van een hond hulpvraaggericht en planmatig gebeurt, dan spreek je van Animal Assisted Interventions (AAI), oftewel dierondersteunende interventies.

Er zijn verschillende vormen van hulpverlening die vallen onder de dierondersteunende interventies.

 • Animal Assisted Therapy (AAT), oftewel dierondersteunende therapie. Hoewel de naam therapie er in zit, gaat het niet altijd om een vorm van therapie, maar ook om trainingen waarbij er gewerkt wordt aan persoonlijke doelen die ook (tussentijds) geëvalueerd worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de training een onderdeel is van een groter behandelaanbod. Bijvoorbeeld jongeren die (tijdelijk) opgenomen zijn binnen de jeugdhulpverlening of jongeren die andere vormen van hulp weigeren. De hond moet bij AAT voldoen aan bepaalde criteria en wordt ingezet door een gekwalificeerde professional in de zorg of hulpverlening.
 • Animal Assisted Education (AAE), oftewel dierondersteunend onderwijs. De doelen die gemaakt worden bij AAE zijn gericht op educatie en worden geëvalueerd in de aanwezigheid van onderwijzer, intern begeleider of pedagoog. Bijvoorbeeld door kinderen met een leesachterstand te ondersteunen.
 • Begeleiding en coaching. Een hond helpt om er achter te komen waar je goed in bent, wat je nog kan verbeteren en hoe je je vaardigheden eigen maakt die hiervoor nodig zijn.

Activiteiten die zonder hulpvraag worden ingezet met als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren, noem je Animal Assisted Activities. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan bezoekteams aan zorginstellingen.

Waarom met honden

Er zijn veel effecten waar te nemen bij het werken met een hond in de hulpverlening. Lichamelijke effecten kunnen zijn: verlaging van de bloeddruk en ontspanning van de spieren. Psychische effecten kunnen zijn: makkelijker uiten van emoties, beter aan kunnen geven van grenzen, verminderen van depressieve gedachten en stimulering van zorgzaam gedrag.

Een hond leeft in het ‘nu’ en reageert direct op wat er gebeurt. Daardoor geeft hij gelijk aan je terug welk effect je gedrag heeft. Door te leren samenwerken met een hond vergroot je (deels onbewust) je sociale vaardigheden en weerbaarheid. En samenwerken met een hond is ook nog eens erg leuk.

Tijdens de training ben je aan de slag met:

 • Observeren (kijken): Zien wat de hond doet en begrijpen wat het dier wil zeggen.
 • Afwegingen maken en beslissingen nemen (denken): hoe kan ik het beste met het gedrag van de hond omgaan?
 • Expressieve lichaamstaal tijdens het uitvoeren van je keuze (doen): zelfverzekerd zijn tijdens de uitvoering verhoogt kansen op succes. Durf je te laten zien en ruimte in te nemen. Een zelfverzekerde houding levert succes op tijdens communicatie.
 • Spelen met communicatie (plezierige ervaringen): Communiceren is leuk. De hond geeft dit direct aan je terug door zijn enthousiasme.
Handicapmanagement

Elvi zorg en ondersteuning heeft veel ervaring met kinderen en (jong) volwassenen met diverse problematieken. Toch houden we er bij Elvi zorg en ondersteuning niet van, slechts te kijken naar ‘het etiketje’ of ‘probleem’ en kijken we liever naar de mens. Toch is het ‘etiketje’ vaak de belemmering voor de mens in kwestie en/of haar omgeving en wordt het ervaren als handicap.

Elvi zorg en ondersteuning is gedreven in wat wij ‘handicapmanagement’ noemen. Door het herkennen, erkennen en accepteren van de ‘handicap’ leren we de omgeving en de jongere deze handicap te managen. Humor is een belangrijk instrument jezelf te leren accepteren. Zelf de touwtjes in handen! Uniek in het hulpverlenerslandschap, precies op maat en niet slechts uit theorie opgebouwd! Je bent immers meer dan je etiketje?

Opvoedingsondersteuning

Opvoeden is soms heel moeilijk! Kinderen en jongeren kunnen forse gedragsproblemen vertonen. Soms loop je als opvoeder vast in de aanpak. Het lijkt of je alleen nog kunt kiezen uit te streng of te slap ingrijpen. Wat je ook doet, je doet het nooit goed. Dat maakt je als opvoeder machteloos, moedeloos en boos. Elvi helpt je de regie weer terug te nemen. Een kind met gedragsproblemen heeft soms een diagnose. Het kan gaan om ADHD, PDD NOS, ODD, Gedragsstoornis, of een andere aandoening. Elke (kinder)psychiatrische aandoening kan zich presenteren als gedragsprobleem. De gedragsproblemen worden dan wel verklaard, maar dat helpt je niet met de aanpak.

Als opvoeder sta je elke dag weer op de werkvloer: thuis, in de klas, of in de groep. Je wilt weten HOE je te werk moet gaan als het kind ongewenst gedrag vertoont. Je wilt ergens opzoeken, ondersteuning of hulp, wat je kunt doen als het niet direct lukt. Als opvoeder van een kind met forse gedragsproblemen heb je vaak al veel geprobeerd. Je redt het niet meer met stickerprogramma´s. Het geven van nog meer straf werkt averechts. Goedbedoelde adviezen werken net in jouw situatie niet. Je vraagt je af of je wel iets kunt doen. Het antwoord is: ja, je kunt iets doen. Je kunt de communicatie tussen kind en opvoeder zien als een trainingssituatie. Onze coach levert geen vaste recepten voor de aanpak, maar een trainingsmethode.

Je ontwikkelt vaardigheid in het trainen van het kind. En het kind met forse gedragsproblemen leert meer van een training dan van nog meer straf. Elvi denkt niet in zwart/wit strategieën maar in de individu, met elk zijn eigen kenmerk en gedragingen. Wij coachen vanuit de visie ‘alles wat aandacht krijgt groeit’

Narratief therapeut

Ervaar je belemmeringen in je werk, gezinsleven of een combinatie hiervan? Is er sprake van een terugkerend patroon waar je steeds tegenaan loopt? Een burn-out op de loer? Dan kan narratieve therapie helpend zijn. Je zult ervaren dat valkuilen, belemmeringen die je ervaart een oorsprong kunnen hebben in jouw meegenomen verleden. Onze therapeut zal je helpen, jouw ‘verhaal’ te herschrijven door het probleem het probleem te laten zijn. Jij bent immers niet jouw ‘probleem’, het probleem is het probleem. Heb je vragen, stel ze HIER en ontvang een reactie van onze therapeut.
Vergoeding
In combinatie met ambulante ondersteuning wordt deze therapie vergoed door de gemeente, als onderdeel van begeleiding. Helaas worden therapeutische sessies nog niet vergoed uit de basis en aanvullende zorgverzekering.
Voor wie?
Indien je belemmeringen ervaart in werk, opvoeding, sociale activiteiten, seksualiteit, relatie(s), studie en/of andersoortige onzekerheden, kan narratieve therapie jou helpen.

Facetime

Op afgesproken momenten plannen we een contact moment in om bijvoorbeeld de dag te bespreken, agenda door te nemen, casusbespreking, etc. Deze contactmomenten houden wij bij in het dossier van de deelnemer.

WhatsApp

Voor deelnemers is er altijd de mogelijkheid in contact te komen met begeleiding/coaches via WhatsApp. Zo kunnen we bijvoorbeeld binnengekomen formulieren van instanties direct beantwoorden en/of inspringen indien nodig. Afspraken hierover zijn opgenomen in het begeleidingsplan en worden bijgehouden in persoonlijk dossier.

Telefoon/mail/sms

Uiteraard zijn er vele manieren om de begeleider te contacteren bij hulp op afstand. Wij maken met onze deelnemers afspraken en leggen deze vast in het begeleidingsplan.

Apps

Er zijn tal van apps beschikbaar welke ondersteunend werken en prima inzetbaar zijn ter vervanging van ‘contactmomenten met begeleiding’. Indien passend bij de deelnemer en/of begeleidingsplan zullen wij deze apps introduceren en de deelnemer hier wegwijs in maken.

 

Skype

Op afgesproken momenten plannen we een contact moment in om bijvoorbeeld de dag te bespreken, agenda door te nemen, casusbespreking, etc. Deze contactmomenten houden wij bij in het dossier van de deelnemer.

De 8 levensgebieden

Bij Elvi voor jou begeleiden we de deelnemers op 8 levensgebieden:

 1. Sociaal functioneren
  Een jong volwassene met psychische problematiek kan moeite hebben met het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Elvi voor jou ondersteunt hierin
 2. Psychisch functioneren
  Het geestelijk welbevinden van een deelnemer vinden we erg belangrijk bij Elvi voor jou! Op alle levensgebieden proberen wij dit na te streven.
 3. Praktisch functioneren
  Alle Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) en taalbeheersing. Dit is belangrijk voor maatschappelijke participatie.
 4. Lichamelijk functioneren
  Fysieke gezondheid, zelfverzorging en Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
 5. Financiën
  Elvi voor jou helpt de deelnemer bij het op orde brengen en houden van hun financiën. Ook voor de aanvraag van subsidies ondersteunen wij.
 6. Huisvesting
  Een geschikte woonruimte en het onderhouden van de woning is belangrijk voor een deelnemer. Wij helpen hiermee.
 7. Zingeving
  Elvi voor jou kijkt samen met de deelnemer naar de zin en het doel van zijn/haar leven
 8. Dagbesteding
  We kijken samen met de deelnemer naar een geschikte dag- of weekinvulling, denk bijv. aan activiteiten en school of werk. Zo krijgt de deelnemer een zinvolle dagbesteding.